Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 25 de maig de 2019, Sup. 125

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 24 de maig de 2019, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Reial decret 310/2019, de 26 d'abril, pel qual es regula el règim retributiu del personal investigador funcionari de les escales científiques dels organismes públics de recerca de l'Administració General de l'Estat i es crea la Comissió Avaluadora de l'Exercici de l'Activitat Cientificotecnològica.

TRIBUNAL SUPREM

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ARAGÓ

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid