Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 28 de maig de 2019, Sup. 127

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Correcció d'errors de l'Ordre HAC/485/2019, de 12 d'abril, per la qual es redueixen per al període impositiu 2018 els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d'estimació objectiva de l'impost sobre la renda de les persones físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid