Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 13 de juny de 2019, Sup. 141

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Ordre AUC/636/2019, de 31 de maig, per la qual es modifica la circumscripció de l'Oficina Consular Honorària d'Espanya a l'illa de Saint Martin/Sint Maarten (República Francesa i Regne dels Països Baixos).

MINISTERI D'ECONOMIA I EMPRESA

COMUNITAT VALENCIANA

  • Correcció d'errors de la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.

  • Correcció d'errors de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019.

  • Correcció d'errors de la Llei 6/2019, de 15 de març, de modificació de la Llei 1/2011, de 22 de març, per la qual s'aprova l'Estatut de les persones consumidores i usuàries de la Comunitat Valenciana, en garantia del dret d'informació de les persones consumidores en matèria de titulització hipotecària i altres crèdits i davant de certes pràctiques comercials.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid