Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 19 de juny de 2019, Sup. 146

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 13 de juny de 2019, del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica el termini d'ingrés en període voluntari dels rebuts de l'impost sobre activitats econòmiques de l'exercici 2019 relatius a les quotes nacionals i provincials i s'estableix el lloc de pagament d'aquestes quotes.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid