Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 21 de juny de 2019, Sup. 148

I. Disposicions generals

MINISTERI DE CULTURA I ESPORT

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 2 d'abril de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara estimar parcialment el recurs 1/4400/2016 contra el Reial decret 1/2016, de 8 de gener, pel qual s'aprova la revisió dels plans hidrològics de les demarcacions hidrogràfiques del Cantàbric Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura i Xúquer, i de la part espanyola de les demarcacions hidrogràfiques del Cantàbric Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana i Ebre, i declara la nul·litat de l'article 9.1, 3, 5, 6 i 7, en relació amb els apèndixs 4.1, 4.2 i 4.3 de la normativa del Pla hidrològic del Tajo, així com de l'article 10.2, en l'incís «[...] no són exigibles en l'horitzó temporal d'aquest Pla», i de l'article 19.1, en relació amb els apèndixs 8.1 i 8.2, perquè són contraris a dret.

  • Sentència de 8 d'abril de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara estimar el recurs 1/4431/2016 contra el Reial decret 11/2016, de 8 de gener, pel qual s'aproven els plans hidrològics de les demarcacions hidrogràfiques de Galícia-Costa, de les conques mediterrànies andaluses, del Guadalete i Barbate i del Tinto, Odiel i Piedras, en relació amb el Pla hidrològic de la demarcació hidrogràfica de les conques mediterrànies andaluses, i contra el Reial decret 21/2016, de 15 de gener, pel qual s'aproven els plans de gestió de risc d'inundació de les conques internes d'Andalusia: demarcacions hidrogràfiques del Tinto, Odiel i Piedras; Guadalete i Barbate, i les conques mediterrànies andaluses, en relació amb el Pla de gestió de risc d'inundació de la demarcació hidrogràfica de les conques mediterrànies andaluses, ampliat a les ordres del conseller de Medi Ambient i Ordenació del Territori, de 23 de febrer i 21 d'abril de 2016.

  • Sentència d'11 d'abril de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara estimar el recurs 1/4440/2016 contra el Reial decret 11/2016, de 8 de gener, pel qual s'aproven els plans hidrològics de les demarcacions hidrogràfiques de Galícia-Costa, de les conques mediterrànies andaluses, del Guadalete i Barbate i del Tinto, Odiel i Piedras, en relació amb el Pla hidrològic de la demarcació hidrogràfica de les conques mediterrànies andaluses, i contra el Reial decret 21/2016, de 15 de gener, pel qual s'aproven els plans de gestió de risc d'inundació de les conques internes d'Andalusia: demarcacions hidrogràfiques del Tinto, Odiel i Piedras; Guadalete i Barbate, i les conques mediterrànies andaluses, en relació amb el Pla de gestió de risc d'inundació de la demarcació hidrogràfica de les conques mediterrànies andaluses.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid