Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 29 de juny de 2019, Sup. 155

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 28 de juny de 2019, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Reial decret 411/2019, de 28 de juny, pel qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades a l'obtenció d'avals de la Societat Anònima Estatal de Caució Agrària per titulars d'explotacions agràries amb activitat en determinats conreus cítrics que garanteixin préstecs per finançar les seves explotacions, i es convoquen aquestes subvencions per a l'exercici 2019.

COMISSIÓ NACIONAL DEL MERCAT DE VALORS

  • Resolució de 27 de juny de 2019, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, sobre mesures d'intervenció de producte relatives a opcions binàries i contractes financers per diferències.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid