Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 26 de juliol de 2019, Sup. 178

I. Disposicions generals

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Ordre PCI/797/2019, de 18 de juliol, per la qual s'actualitzen qualificacions professionals de la família professional imatge i so, que recull el Catàleg nacional de qualificacions professionals, que estableixen el Reial decret 295/2004, de 20 de febrer, i el Reial decret 1228/2006, de 27 d'octubre.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid