Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 30 de juliol de 2019, Sup. 181

I. Disposicions generals

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

  • Ordre TEC/813/2019, de 24 de juliol, sobre les tarifes de l'àrea espanyola del Registre de la Unió en el marc de la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle.

  • Resolució de 16 de juliol de 2019, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s'aproven els preus de referència per calcular el valor de l'extracció de gas, petroli i condensats corresponents al primer semestre de l'any 2019.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid