Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 31 de juliol de 2019, Sup. 182

I. Disposicions generals

MINISTERI DE DEFENSA

  • Ordre DEF/817/2019, de 19 de juny, per la qual s'estableixen les competències, les relacions i els procediments d'actuació dels organismes del Ministeri de Defensa amb l'Organització d'Adquisicions i Suport de l'OTAN i la seva Agència.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 4 de juliol de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara estimar el recurs contenciós administratiu número 4486/2016 contra el Reial decret 11/2016, de 8 de gener, pel qual s'aproven els plans hidrològics de les demarcacions hidrogràfiques de Galícia Costa, de les conques mediterrànies andaluses, del Guadalete i Barbate i del Tinto, Odiel i Piedras, en relació al Pla hidrològic del Guadalete i Barbate.

  • Sentència de 4 de juliol de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara estimar el recurs contenciós administratiu número 41/2018 contra el Reial decret 1023/2017, d'1 de desembre, pel qual s'aprova el Conveni entre l'Administració General de l'Estat, el Govern de La Rioja i l'autopista bascoaragonesa, Concesionaria Española, SAU, per a l'aplicació de mesures de bonificació de peatges a determinats vehicles pesants a l'autopista AP-68 en el tram «Zambrana-Tudela».

  • Sentència de 5 de juliol de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara estimar el recurs contenciós administratiu número 4478/2016 contra el Reial decret 11/2016, de 8 de gener, pel qual s'aproven els plans hidrològics de les demarcacions hidrogràfiques de Galícia Costa, de les conques mediterrànies andaluses, del Guadalete i Barbate i del Tinto, Odiel i Piedras.

  • Sentència de 8 de juliol de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara estimar parcialment el recurs contenciós administratiu número 4434/2016 contra el Reial decret 1/2016, de 8 de gener, pel qual s'aprova la revisió dels plans hidrològics de les demarcacions hidrogràfiques del Cantàbric Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura i Xúquer i de la part espanyola de les demarcacions hidrogràfiques del Cantàbric Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana i Ebre, pel que fa al Pla hidrològic del Guadalquivir, i declara la nul·litat d'algunes de les previsions normatives impugnades.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid