Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 2 de agost de 2019, Sup. 184

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Correcció d'errors en el conflicte positiu de competència núm. 4088-2019, contra els articles 5; 6; 7; 8.2, .3 i .4; 10; 11 i 12 a 36; 38.2 i .4; 39.3.b), .4.c) i .4.e) del Reglament d'adopció internacional aprovat pel Reial decret 165/2019, de 22 de març, i per connexió, en relació amb la disposició transitòria única i la disposició final primera d'aquest Reial decret.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Esmenes a l'annex II del Protocol sobre les zones especialment protegides i la diversitat biològica a la Mediterrània, adoptades en la 20a reunió de les parts celebrada a Tirana el 20 de desembre de 2017.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 10 de juliol de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara estimar el recurs contenciós administratiu número 4487/2016 contra el Reial decret 11/2016, de 8 de gener, pel qual s'aproven els plans hidrològics de les demarcacions hidrogràfiques de Galícia-Costa, de les conques mediterrànies andaluses, del Guadalete i Barbate i del Tinto, Odiel i Piedras, en relació amb el Pla hidrològic de la demarcació hidrogràfica de les conques mediterrànies andaluses, que s'anul·la en la part esmentada d'aprovació del Pla hidrològic de les conques mediterrànies andaluses.

  • Acte de 10 de juliol de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara estimar el recurs en execució de sentència, contra el punt 3r de l'Acord de 16 de maig de 2019, dictat per la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial de 16 de maig de 2019, i deixar sense efecte els incisos finals dels reials decrets 358 i 359 de 2019.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid