Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 3 de agost de 2019, Sup. 185

I. Disposicions generals

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Reial decret 470/2019, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament de destinacions del personal de la Guàrdia Civil.

MINISTERI DE FOMENT

  • Reial decret 471/2019, de 2 d'agost, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a l'Associació de Mares i Pares del centre d'educació infantil del Ministeri de Foment i a l'Associació Aula Cultural de Foment per al desenvolupament de les seves activitats durant l'exercici pressupostari 2019.

  • Reial decret 472/2019, de 2 d'agost, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a diversos col·legis professionals i consells generals de col·legis professionals per a la formació en la metodologia BIM durant l'exercici pressupostari 2019.

  • Reial decret 473/2019, de 2 d'agost, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a l'Associació de Naviliers Espanyols (ANAVE) per proporcionar embarcaments de pràctiques als alumnes de marina mercant durant l'exercici pressupostari 2019, i a l'Organització Marítima Internacional per a la celebració de la Conferència Internacional de Torremolinos.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Ordre APA/841/2019, de 23 de juliol, per la qual es modifiquen els annexos I i II del Reial decret 599/2011, de 29 d'abril, pel qual s'estableixen les bases del Pla de vigilància sanitària del bestiar porcí.

MINISTERI DE CIÈNCIA, INNOVACIÓ I UNIVERSITATS

  • Resolució de 19 de juliol de 2019, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 28 de juny de 2019, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de màster i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

  • Resolució de 19 de juliol de 2019, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 28 de juny de 2019, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de grau i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

  • Resolució de 19 de juliol de 2019, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 28 de juny de 2019, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de doctor i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid