Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 7 de agost de 2019, Sup. 188

I. Disposicions generals

MINISTERI DE DEFENSA

  • Ordre DEF/848/2019, de 29 de juliol, per la qual s'aprova el currículum de l'ensenyament de formació per a l'accés a les escales de marineria i de tropa del cos general i del cos d'infanteria de marina de l'Armada.

  • Ordre DEF/849/2019, de 29 de juliol, per la qual s'aprova el currículum de l'ensenyament de formació per a l'accés a l'escala de suboficials del cos general de l'Armada i del cos d'infanteria de marina, mitjançant la forma de ingrés sense exigència de titulació prèvia.

  • Ordre DEF/850/2019, de 29 de juliol, per la qual s'aproven els currículums de l'ensenyament de formació per a l'accés a l'escala de suboficials corresponents a les especialitats fonamentals del cos general de l'Exèrcit de Terra mitjançant les formes d'ingrés sense titulació prèvia.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

  • Ordre TEC/852/2019, de 25 de juliol, per la qual es determina quan els residus de producció de material polimèric utilitzats en la producció de film agrícola per ensitjat, es consideren subproductes d'acord amb la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ANDALUSIA

  • Llei 1/2019, de 14 de juny, per a la creació del Col·legi Professional de Terapeutes Ocupacionals d'Andalusia.

  • Llei 2/2019, de 26 de juny, relativa a modificació de la Llei 18/2007, de 17 de desembre, de la ràdio i televisió de titularitat autonòmica gestionada per l'Agència Pública Empresarial de la Ràdio i Televisió d'Andalusia (RTVA) i de la Llei 1/2004, de 17 de desembre, de creació del Consell Audiovisual d'Andalusia.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid