Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 6 de agost de 2019, Sup. 187

I. Disposicions generals

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

  • Ordre EFP/845/2019, de 25 de juliol, per la qual es regulen les proves de certificació oficial dels ensenyaments d'idiomes dels nivells bàsic, intermig i avançat, i les proves de certificació dels cursos d'actualització i especialització, que s'imparteixen a les escoles oficials d'idiomes de Ceuta i de Melilla, i el model, el contingut i les especificacions tècniques, així com l'expedició i el registre, dels certificats acadèmics corresponents.

MINISTERI D'ECONOMIA I EMPRESA

  • Resolució de 2 d'agost de 2019, de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs en la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CASTELLA-LA MANXA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid