Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 13 de setembre de 2019, Sup. 220

I. Disposicions generals

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Ordre PCI/932/2019, de 30 d'agost, per la qual s'actualitzen, d'acord amb el Reial decret 817/2014, de 26 de setembre, qualificacions professionals de la família professional maritimopesquera, que recull el Catàleg nacional de qualificacions professionals, que estableix el Reial decret 1228/2006, de 27 d'octubre.

  • Ordre PCI/933/2019, d'11 de setembre, relativa a l'autorització dels règims duaners especials de perfeccionament actiu, de perfeccionament passiu i d'importació temporal.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

  • Ordre TEC/934/2019, de 10 de setembre, per la qual s'autoritza un transvasament des dels embassaments d'Entrepeñas-Buendía, a través de l'aqüeducte Tajo-Segura, de 16,1 hm³ per al mes de setembre de 2019.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid