Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 14 de setembre de 2019, Sup. 221

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Bescanvi de cartes entre l'OIEA i Espanya per a la celebració del Taller Regional sobre Dosimetria Interna Bàsica a Madrid, del 10 al 20 de desembre de 2019, en el marc del projecte de cooperació tècnica de l'OIEA RER9149, titulat «Millora de la protecció radiològica dels treballadors ocupacionalment exposats a la radiació ionitzant», fet a Viena el 2 de maig de 2019.

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 13 de setembre de 2019, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Reial decret 502/2019, de 30 d'agost, pel qual es crea com a centre de referència nacional l'Escola de Formació en Artesania, Restauració i Rehabilitació del Patrimoni Històric, Artístic i Cultural Albayzín, a les àrees professionals d'artesania tradicional, recuperació, reparació i manteniment artístics, fabricació i manteniment d'instruments musicals, i vidre i ceràmica artesanal, de la família professional arts i artesanies, en l'àmbit de la formació professional.

  • Reial decret 503/2019, de 30 d'agost, pel qual es crea com a centre de referència nacional l'Escola del Marbre de Fines, Almeria, a l'àrea professional de pedra natural, de la família professional indústries extractives, en l'àmbit de la formació professional.

  • Reial decret 504/2019, de 30 d'agost, pel qual es crea com a centre de referència nacional l'Escola de Joieria de Còrdova, a l'àrea professional de joieria i orfebreria, de la família professional arts i artesanies, en l'àmbit de la formació professional.

  • Reial decret 505/2019, de 30 d'agost, pel qual es crea com a centre de referència nacional l'Escola de Fusta d'Encinas Reales, Còrdova, a l'àrea professional de producció, fusteria i moble, de la família professional fusta, moble i suro, en l'àmbit de la formació professional.

  • Reial decret 506/2019, de 30 d'agost, pel qual es crea com a centre de referència nacional el Centre Integrat de Formació Professional Son Llebre, a l'àrea professional d'atenció social, de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat, en l'àmbit de la formació professional.

  • Reial decret 507/2019, de 30 d'agost, pel qual es qualifica com a centre de referència nacional el Centre Nacional de Formació Professional Ocupacional de Jardineria de Los Realejos, a l'àrea professional de jardineria, de la família professional agrària, en l'àmbit de la formació professional.

  • Reial decret 508/2019, de 30 d'agost, pel qual es qualifica com a centre de referència nacional el Centre d'Innovació i Formació per a l'Ocupació de l'Hospitalet, Barcelona, a la família professional completa arts gràfiques en les seves àrees professionals corresponents, en l'àmbit de la formació professional.

  • Reial decret 509/2019, de 30 d'agost, pel qual es qualifica com a centre de referència nacional el Centre d'Innovació i Formació Professional per a l'Ocupació de Sant Feliu de Llobregat, Barcelona, a l'àrea professional d'operacions mecàniques, de la família professional de fabricació mecànica, en l'àmbit de la formació professional.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid