Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 20 de setembre de 2019, Sup. 226

I. Disposicions generals

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 10 de juliol de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu núm. 83/2018 contra el Reial decret 1072/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament general del règim sancionador tributari, aprovat pel Reial decret 2063/2004, de 15 d'octubre.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid