Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 21 de setembre de 2019, Sup. 227

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Reial decret 515/2019, de 6 de setembre, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament a la Fundació Centre d'Educació a Distància per al Desenvolupament Econòmic i Tecnològic en el marc del seu Pla de viabilitat 2019-2021 i del seu Pla d'actuació 2019.

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 20 de setembre de 2019, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les illes Balears.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Reial decret 536/2019, de 20 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 1338/2018, de 29 d'octubre, pel qual es regula el potencial de producció vitícola.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid