Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 3 de octubre de 2019, Sup. 238

I. Disposicions generals

MINISTERI DE FOMENT

  • Reial decret 520/2019, de 13 de setembre, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció al Centre d'Estudis de Transports de la Mediterrània Occidental (CETMO), per al desenvolupament d'activitats de secretariat del Grup de Ministres de Transports de la Mediterrània Occidental (GTMO 5+5) durant l'exercici pressupostari 2019.

  • Reial decret 521/2019, de 13 de setembre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a la Reial Societat Geogràfica i l'Observatori de l'Ebre durant l'exercici pressupostari 2019.

MINISTERI D'ECONOMIA I EMPRESA

  • Ordre ECE/983/2019, de 26 de setembre, per la qual es regulen les característiques de reacció al foc dels cables de telecomunicacions a l'interior de les edificacions, es modifiquen determinats annexos del Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicació a l'interior de les edificacions, aprovat pel Reial decret 346/2011, d'11 de març, i es modifica l'Ordre ITC/1644/2011, de 10 de juny, per la qual es desplega el Reglament esmentat.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid