Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 2 de octubre de 2019, Sup. 237

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Correcció d'errors del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques.

MINISTERI D'HISENDA

  • Correcció d'errors de l'Ordre HAC/350/2019, de 5 de març, per la qual es modifica l'Ordre EHA/1658/2009, de 12 de juny, per la qual s'estableixen el procediment i les condicions per a la domiciliació del pagament de determinats deutes la gestió dels quals té atribuïda l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid