Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 1 de octubre de 2019, Sup. 236

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Correcció d'errors de la Resolució de 10 de setembre de 2019, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 21 de setembre de 2004, per la qual s'estableixen l'estructura i l'organització territorial de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

  • Ordre TEC/975/2019, de 30 de setembre, per la qual es modifiquen les quotes de la Corporació de Reserves Estratègiques de Productes Petrolífers corresponents a l'exercici 2019, aprovades per l'Ordre TEC/1428/2018, de 27 de desembre.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid