Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 30 de setembre de 2019, Sup. 235

I. Disposicions generals

CONSELL GENERAL DEL PODER JUDICIAL

  • Acord de 30 de maig de 2019, del Ple del Consell General del Poder Judicial, relatiu a la implantació i l'habilitació dels mitjans tècnics, les aplicacions i els suports electrònics necessaris per al desplegament i compliment de les disposicions del Reglament 2/2018, per al compliment de la Llei 15/2003, de 26 de maig, reguladora del règim retributiu de les carreres judicial i fiscal, pel que fa a les retribucions variables per objectius dels membres de la carrera judicial, així com a la determinació de la data d'inici de l'efectivitat del Reglament. traducció

MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL

  • Resolució de 24 de setembre de 2019, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual s'autoritza a diferir el pagament de quotes les empreses i els treballadors per compte propi o autònoms afectats per temporals i altres situacions catastròfiques.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid