Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 28 de setembre de 2019, Sup. 234

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Ordre HAC/973/2019, de 26 de setembre, per la qual es fixen les quantitats de les subvencions a les despeses originades per activitats electorals per a les eleccions generals de 10 de novembre de 2019.

  • Resolució de 27 de setembre de 2019, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

  • Reial decret 518/2019, de 6 de setembre, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció a la Fundació Fòrum de Marques Famoses Espanyoles per al finançament de les despeses de funcionament de la seva activitat.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Reial decret 523/2019, de 13 de setembre, pel qual es crea com a centre de referència nacional el Centre de la Mar, a l'àrea professional de nàutica, de la família professional de transport i manteniment de vehicles, en l'àmbit de la formació professional.

  • Reial decret 524/2019, de 13 de setembre, pel qual es crea com a centre de referència nacional el Centre Internacional d'Innovació Esportiva en el Medi Natural «El Anillo», a l'àrea professional d'activitats fisicoesportives recreatives i a l'àrea professional de prevenció i recuperació, de la família professional d'activitats físiques i esportives, en l'àmbit de la formació professional.

  • Reial decret 525/2019, de 13 de setembre, pel qual es qualifica com a centre de referència nacional l'Institut Gallec de Formació en Aqüicultura, a l'àrea professional d'aqüicultura i a l'àrea professional de busseig, de la família professional maritimopesquera, en l'àmbit de la formació professional.

  • Reial decret 555/2019, de 27 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.

MINISTERI DE CIÈNCIA, INNOVACIÓ I UNIVERSITATS

  • Reial decret 557/2019, de 27 de setembre, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció a la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles per a la potenciació i millora de l'educació superior, la recerca i la innovació.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid