Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 27 de setembre de 2019, Sup. 233

I. Disposicions generals

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Reial decret 527/2019, de 13 de setembre, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies en el marc de l'Acord sobre fons de formació per a l'ocupació de les administracions públiques.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 4 de juliol de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara estimar el recurs 1/4493/2016 contra el Reial decret 11/2016, de 8 de gener, pel qual s'aproven els plans hidrològics de les demarcacions hidrogràfiques de Galícia-Costa, de les conques mediterrànies andaluses, del Guadalete i Barbate i del Tinto, Odiel i Piedras, en relació amb el Pla hidrològic de la demarcació hidrogràfica de les conques mediterrànies andaluses, ampliat a l'Ordre de la Conselleria de Medi Ambient i Ordenació del Territori de la Junta d'Andalusia de 3 de febrer de 2016, que disposa la publicació de les disposicions de contingut normatiu del PHCMA.

  • Sentència de 5 de juliol de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara estimar el recurs contenciós administratiu núm. 4490/2016 contra el Reial decret 11/2016, de 8 de gener, pel qual s'aproven els plans hidrològics de les demarcacions hidrogràfiques de Galícia-Costa, de les conques mediterrànies Andaluses, del Guadalete i Barbate i del Tinto, Odiel i Piedras, en relació amb el Pla hidrològic de la demarcació hidrogràfica de les conques mediterrànies andaluses.

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

  • Correcció d'errors de la Instrucció 9/2019, de 25 de setembre, de la Junta Electoral Central, d'aplicació a les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat de 10 de novembre de 2019, de la disposició addicional setena de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en la redacció que en fa la Llei orgànica 2/2016.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid