Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 26 de setembre de 2019, Sup. 232

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Instrument d'acceptació de l'Esmena al Conveni de Basilea sobre el control de moviments transfronterers dels residus perillosos i la seva eliminació, feta a Ginebra el 22 de setembre de 1995.

MINISTERI D'HISENDA

JUNTA ELECTORAL CENTRAL

  • Instrucció 9/2019, de 25 de setembre, de la Junta Electoral Central, d'aplicació a les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat de 10 de novembre de 2019 de la disposició addicional setena de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en la redacció que en fa la Llei orgànica 2/2016.

  • Instrucció 10/2019, de 25 de setembre, de la Junta Electoral Central, sobre juntes electorals competents i altres aspectes en relació amb les eleccions locals parcials, convocades pel Reial decret 538/2019, de 20 de setembre, que s'han de celebrar el 10 i el 17 de novembre 2019.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid