Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 10 de octubre de 2019, Sup. 244

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Acord administratiu internacional signat a l'empara de l'Acord marc entre Espanya i l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura, de 27 de gener de 2004, relatiu a les responsabilitats que han d'assumir el Regne d'Espanya i l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura, per a la realització del simposi internacional "L'ús d'aigües no convencionals per assolir la seguretat alimentària", fet a Roma el 23 de setembre de 2019.

  • Reial decret 561/2019, de 9 d'octubre, pel qual es completa la transposició de la Directiva (UE) 2015/637 del Consell, de 20 d'abril de 2015, sobre les mesures de coordinació i cooperació per facilitar la protecció consular de ciutadans de la Unió no representats en països tercers i per la qual es deroga la Decisió 95/553/CE.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid