Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 12 de octubre de 2019, Sup. 246

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 12/2019, d'11 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els efectes de l'obertura de procediments d'insolvència del grup empresarial Thomas Cook.

  • Reial decret llei 13/2019, d'11 d'octubre, pel qual es regula l'actualització extraordinària dels lliuraments a compte per a l'any 2019 de les comunitats autònomes de règim comú i de les entitats locals, en situació de pròrroga pressupostària, i s'estableixen determinades regles relatives a la liquidació definitiva de la participació de les entitats locals en els tributs de l'Estat, corresponent a l'any 2017.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució d'11 d'octubre de 2019, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Ordre PCI/1019/2019, d'11 d'octubre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 27 de setembre de 2019, pel qual es modifica l'Acord del Consell de Ministres de 22 de febrer de 2019, pel qual s'estableixen obligacions de servei públic al prestador del servei postal universal en les eleccions que es convoquin durant el 2019.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

  • Reial decret 578/2019, d'11 d'octubre, pel qual es regula la concessió directa de dues subvencions a la Universitat Politècnica de Madrid, una subvenció a la Universitat Politècnica de València i una subvenció a la Universitat Politècnica de Catalunya, en matèria de seguretat nuclear i protecció radiològica.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid