Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 15 de octubre de 2019, Sup. 248

I. Disposicions generals

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

  • Ordre TEC/1023/2019, de 10 d'octubre, per la qual s'estableix la data a partir de la qual és exigible la constitució de la garantia financera obligatòria per a les activitats de l'annex III de la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental, classificades com a nivell de prioritat 3, mitjançant l'Ordre ARM/1783/2011, de 22 de juny.

  • Ordre TEC/1024/2019, de 10 d'octubre, per la qual s'autoritza un transvasament des dels embassaments d'Entrepeñas-Buendía, a través de l'aqüeducte Tajo-Segura, de 19,2 hm³ per al mes d'octubre de 2019.

MINISTERI D'ECONOMIA I EMPRESA

  • Reial decret 579/2019, d'11 d'octubre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a prestadors del servei públic de comunicació audiovisual televisiva d'àmbit estatal i autonòmic, destinades a compensar els costos derivats de l'emissió simultània i transitòria dels seus canals de televisió durant el procés d'alliberament de la banda de freqüències 694-790 MHz (segon dividend digital).

MINISTERI DE SANITAT, CONSUM I BENESTAR SOCIAL

  • Reial decret 580/2019, d'11 d'octubre, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies finançada amb càrrec al Fons de béns decomissats per tràfic il·lícit de drogues i altres delictes relacionats.

  • Reial decret 581/2019, d'11 d'octubre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a les ciutats de Ceuta i Melilla per al desenvolupament de programes socials l'any 2019.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid