Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 31 de octubre de 2019, Sup. 262

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Conflicte positiu de competència núm. 6116-2019, contra l'Acord GOV/90/2019, de 25 de juny, del Govern de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aprova el Pla estratègic d'acció exterior i de relacions amb la Unió Europea 2019-2022.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Entrada en vigor del Conveni establert sobre la base de l'article K.3 del Tractat de la Unió Europea relatiu a l'extradició entre els estats membres de la Unió Europea, fet a Dublín el 27 de setembre de 1996.

MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL

  • Ordre TMS/1070/2019, de 24 d'octubre, per la qual es fixen per a l'exercici 2019 les bases normalitzades de cotització a la Seguretat Social, per contingències comunes, en el règim especial de la Seguretat Social per a la mineria del carbó.

MINISTERI DE SANITAT, CONSUM I BENESTAR SOCIAL

  • Reial decret 601/2019, de 18 d'octubre, sobre justificació i optimització de l'ús de les radiacions ionitzants per a la protecció radiològica de les persones en exposicions mèdiques.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid