Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 2 de novembre de 2019, Sup. 264

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 31 d'octubre de 2019, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI DE SANITAT, CONSUM I BENESTAR SOCIAL

  • Reial decret 631/2019, de 31 d'octubre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions, corresponents a l'any 2019, a les ciutats de Ceuta i Melilla per al manteniment i la millora de l'atenció prestada en els centres d'acollida de menors estrangers no acompanyats.

  • Ordre SCB/1079/2019, de 29 d'octubre, per la qual s'inclouen noves substàncies a la llista II de l'annex 1 del Reial decret 2829/1977, de 6 d'octubre, pel qual es regulen les substàncies i els preparats medicinals psicòtrops, així com la fiscalització i la inspecció de la seva fabricació, distribució, prescripció i dispensació.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Llei 6/2019, de 23 d'octubre, de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions, per a garantir la igualtat de drets i la no-discriminació de les persones amb discapacitat sensorial.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid