Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 19 de novembre de 2019, Sup. 278

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 16/2019, de 18 de novembre, pel qual s'adopten mesures relatives a l'execució del pressupost de la Seguretat Social.

MINISTERI DE L'INTERIOR

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

  • Reial decret 656/2019, de 18 de novembre, pel qual es regula la concessió directa de diverses subvencions en l'àmbit del Ministeri d'Educació i Formació Professional per a l'exercici pressupostari 2019.

MINISTERI D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Correcció d'errors del Reial decret 502/2019, de 30 d'agost, pel qual es crea com a centre de referència nacional l'Escola de Formació en Artesania, Restauració i Rehabilitació del Patrimoni Històric, Artístic i Cultural Albayzín, a les àrees professionals d'artesania tradicional, recuperació, reparació i manteniment artístics, fabricació i manteniment d'instruments musicals, i vidre i ceràmica artesanal, de la família professional arts i artesanies, en l'àmbit de la formació professional.

  • Correcció d'errors del Reial decret 503/2019, de 30 d'agost, pel qual es crea com a centre de referència nacional l'Escola del Marbre de Fines, Almeria, a l'àrea professional de pedra natural, de la família professional indústries extractives, en l'àmbit de la formació professional.

  • Correcció d'errors del Reial decret 504/2019, de 30 d'agost, pel qual es crea com a centre de referència nacional l'Escola de Joieria de Còrdova, a l'àrea professional de joieria i orfebreria, de la família professional arts i artesanies, en l'àmbit de la formació professional.

  • Correcció d'errors del Reial decret 505/2019, de 30 d'agost, pel qual es crea com a centre de referència nacional l'Escola de Fusta d'Encinas Reales, Còrdova, a l'àrea professional de producció, fusteria i moble, de la família professional fusta, moble i suro, en l'àmbit de la formació professional.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

MINISTERI DE CULTURA I ESPORT

  • Reial decret 659/2019, de 18 de novembre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a determinades entitats per a la promoció de les arts escèniques i musicals l'any 2019.

  • Reial decret 660/2019, de 18 de novembre, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció a la Fundació Esport Jove per a la realització d'actuacions d'interès públic per a la promoció de l'esport durant l'exercici 2019.

  • Reial decret 661/2019, de 18 de novembre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions per a despeses de funcionament de fundacions i associacions vinculades amb partits polítics amb representació a les Corts Generals que duguin a terme activitats d'estudi i desenvolupament del pensament polític i social.

MINISTERI DE CIÈNCIA, INNOVACIÓ I UNIVERSITATS

  • Reial decret 663/2019, de 18 de novembre, pel qual es regula la concessió directa de diverses subvencions en l'àmbit de competències del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, per a l'execució d'actuacions en matèria de recerca científica, desenvolupament tecnològic i innovació.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid