Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 20 de novembre de 2019, Sup. 279

I. Disposicions generals

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Reial decret 598/2019, de 18 d'octubre, pel qual es regulen la composició i el funcionament de la Comissió Interministerial de Coordinació en matèria de tractats i altres acords internacionals.

  • Reial decret 629/2019, de 31 d'octubre, pel qual es regulen el Registre general d'establiments en el sector de l'alimentació animal, les condicions d'autorització o registre d'aquests establiments i dels punts d'entrada nacionals, l'activitat dels operadors de pinsos, i la Comissió Nacional de Coordinació en matèria d'alimentació animal.

  • Reial decret 638/2019, de 8 de novembre, pel qual s'estableixen les condicions bàsiques que han de complir els centres de neteja i desinfecció dels vehicles dedicats al transport per carretera d'animals vius, productes per a l'alimentació d'animals de producció i subproductes d'origen animal no destinats a consum humà, i es crea el Registre nacional de centres de neteja i desinfecció.

MINISTERI DE CIÈNCIA, INNOVACIÓ I UNIVERSITATS

  • Reial decret 662/2019, de 18 de novembre, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció a Diàleg Associació d'Amistat Hispanofrancesa per a la realització d'actuacions d'interès públic per a la incentivació d'estudis de grau i postgrau a Espanya.

COMISSIÓ NACIONAL DELS MERCATS I LA COMPETÈNCIA

  • Circular 2/2019, de 12 de novembre, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s'estableix la metodologia de càlcul de la taxa de retribució financera de les activitats de transport i distribució d'energia elèctrica, i regasificació, transport i distribució de gas natural.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid