Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 22 de novembre de 2019, Sup. 281

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 18 de novembre de 2019, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 15 de novembre de 2019, pel qual es modifica el de 30 de maig de 2008, pel qual es dona aplicació a la previsió dels articles 152 i 147 de la Llei general pressupostària, respecte a l'exercici de la funció interventora en règim de requisits bàsics.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid