Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 23 de novembre de 2019, Sup. 282

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 17/2019, de 22 de novembre, pel qual s'adopten mesures urgents per a l'adaptació necessària de paràmetres retributius que afecten el sistema elèctric i pel qual es dona resposta al procés de cessament d'activitat de centrals tèrmiques de generació.

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 22 de novembre de 2019, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI DE CULTURA I ESPORT

  • Reial decret 673/2019, de 22 de novembre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a determinades entitats per a la realització d'activitats relacionades amb la cinematografia l'any 2019.

  • Reial decret 674/2019, de 22 de novembre, pel qual es regula la concessió directa de determinades subvencions per a la promoció internacional del sector del llibre i el desenvolupament del sector bibliotecari.

  • Reial decret 675/2019, de 22 de novembre, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció a la Reial Acadèmia de Belles Arts de San Fernando per al desenvolupament de les seves activitats museístiques.

  • Reial decret 676/2019, de 22 de novembre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a determinades entitats per al seu funcionament i el desenvolupament de les seves activitats culturals.

  • Reial decret 678/2019, de 22 de novembre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a diverses institucions museístiques públiques per a l'execució dels seus projectes respectius.

MINISTERI DE SANITAT, CONSUM I BENESTAR SOCIAL

  • Reial decret 681/2019, de 22 de novembre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions per al sosteniment econòmic i financer de l'estructura central de determinades entitats del tercer sector d'acció social.

  • Reial decret 682/2019, de 22 de novembre, pel qual es regula la concessió directa d'una subvenció a la Fundació Víctimes del Terrorisme per sufragar-ne les despeses de funcionament.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid