Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 16 de desembre de 2019, Sup. 301

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Acord entre el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social del Regne d'Espanya i l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM) per a la realització de projectes a les àrees temàtiques de reassentament, retorn voluntari assistit i reintegració, reubicació i integració, fet a Madrid el 20 d'agost de 2019.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA

  • Resolució d'11 de desembre de 2019, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats de petroli per canalització.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid