Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 17 de desembre de 2019, Sup. 302

I. Disposicions generals

MINISTERI DE FOMENT

  • Reial decret 724/2019, de 13 de desembre, pel qual es modifiquen el Reial decret 665/1999, de 23 d'abril, pel qual es regula el Registre de les persones que viatgen a bord de vaixells de passatge, i el Reial decret 1334/2012, de 21 de setembre, sobre les formalitats informatives exigibles als vaixells mercants que arribin als ports espanyols o que en surtin.

  • Reial decret 725/2019, de 13 de desembre, pel qual es modifica la disposició transitòria primera del Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

MINISTERI DE CIÈNCIA, INNOVACIÓ I UNIVERSITATS

  • Resolució de 3 de desembre de 2019, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 29 de novembre de 2019, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de màster i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

  • Resolució de 3 de desembre de 2019, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 29 de novembre de 2019, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de doctor i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

  • Resolució de 3 de desembre de 2019, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 29 de novembre de 2019, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de grau i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid