Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 3 de gener de 2020, Sup. 3

I. Disposicions generals

MINISTERI DE DEFENSA

  • Ordre DEF/1282/2019, de 19 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre DEF/1756/2016, de 28 d'octubre, per la qual s'aproven les normes d'uniformitat de les Forces Armades.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Reial decret 734/2019, de 20 de desembre, pel qual es modifiquen les directrius bàsiques de planificació de protecció civil i plans estatals de protecció civil per a la millora de l'atenció a les persones amb discapacitat i a altres col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat davant emergències.

  • Ordre PCI/1283/2019, de 27 de desembre, per la qual es publica l'Acord de Consell de Ministres de 20 de desembre de 2019, pel qual es modifiquen les directrius bàsiques de planificació de protecció civil i plans estatals de protecció civil per a la millora de l'atenció a les persones amb discapacitat i a altres col·lectius en situació d'especial vulnerabilitat davant emergències.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid