Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 4 de gener de 2020, Sup. 4

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 3 de gener de 2020, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI DE TREBALL, MIGRACIONS I SEGURETAT SOCIAL

  • Resolució de 20 de desembre de 2019, de la Intervenció General de la Seguretat Social, per la qual es modifica la de 3 de juliol de 2014, per la qual s'aprova la Instrucció de comptabilitat per a les entitats que integren el sistema de la Seguretat Social.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid