Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 16 de gener de 2020, Sup. 14

I. Disposicions generals

MINISTERI D'INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME

  • Resolució de 9 de gener de 2020, de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, per la qual s'actualitza la llista de normes de la Instrucció tècnica complementària ITC-BT-02 del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat pel Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Resolució de 15 de gener de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es modifica l'annex de l'Acord del Consell de Ministres de 21 de desembre de 2001, pel qual es disposa la numeració de les ordres ministerials que es publiquen en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

COMISSIÓ NACIONAL DELS MERCATS I LA COMPETÈNCIA

  • Circular 1/2020, de 9 de gener, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s'estableix la metodologia de retribució del gestor tècnic del sistema gasista.

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PAÍS BASC

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ARAGÓ

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid