Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 17 de gener de 2020, Sup. 15

I. Disposicions generals

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I IGUALTAT

  • Ordre PCI/8/2020, de 10 de gener, per la qual s'actualitza, d'acord amb el Reial decret 817/2014, de 26 de setembre, una qualificació professional de la família professional fusta, moble i suro, que recull el Catàleg nacional de qualificacions professionals, establerta pel Reial decret 1136/2007, de 31 d'agost.

MINISTERI D'AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

TRIBUNAL DE COMPTES

  • Resolució de 15 de gener de 2020, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple de 19 de desembre de 2019, pel qual s'aprova la Instrucció sobre remissió d'informació relativa a l'exercici del control intern de les entitats locals.

  • Resolució de 15 de gener de 2020, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple de 19 de desembre de 2019, pel qual es modifica la Instrucció que regula la rendició telemàtica del compte general de les entitats locals i el format d'aquest compte, a partir de la corresponent a l'exercici 2015, aprovada per l'Acord del Ple de 26 de novembre de 2015.

COMISSIÓ NACIONAL DELS MERCATS I LA COMPETÈNCIA

  • Circular 2/2020, de 9 de gener, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s'estableixen les normes de balanç de gas natural.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid