Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 17 de febrer de 2020, Sup. 41

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Conveni per al reconeixement recíproc de punxons de prova d'armes de foc portàtils i Reglament amb annexos I i II, fets a Brussel·les l'1 de juliol de 1969. Decisions adoptades per la Comissió Internacional Permanent per a la Prova d'Armes de Foc Portàtils en la XXXIV Sessió Plenària, feta els dies 8 de novembre de 2017 (decisions XXXIV-17 a XXXIV-19), 16 de maig de 2018 (decisions XXXIV-22 a XXXIV-25) i 17 i 18 d'octubre de 2018 (decisions XXXIV-26 a XXXIV-42).

MINISTERI D'HISENDA

  • Correcció d'errors de l'Ordre HAC/1257/2019, de 17 de desembre, per la qual s'estableix la relació de municipis als quals són aplicables els coeficients d'actualització dels valors cadastrals que estableixi la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2020.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

  • Resolució d'11 de febrer de 2020, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli per canalització.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid