Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 18 de febrer de 2020, Sup. 42

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 440-2020, contra l'article 19 de la Llei de la Comunitat Autònoma de Canàries 6/2019, de 9 d'abril, de qualitat agroalimentària.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 7012-2019, en relació amb l'article únic, la disposició transitòria i la disposició derogatòria de la Llei 9/2019, de 28 de març, de modificació de la Llei 4/1996, de 12 de juliol, de caça a la Comunitat Autònoma de Castella i Lleó, per possible vulneració dels articles 9.3, 24.1, 117.3, 118 de la CE.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid