Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 28 de febrer de 2020, Sup. 51

I. Disposicions generals

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Reial decret 371/2020, de 18 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'extraccions marítimes.

MINISTERI PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I EL REPTE DEMOGRÀFIC

  • Ordre TED/171/2020, de 24 de febrer, per la qual s'actualitzen els paràmetres retributius de les instal·lacions tipus aplicables a determinades instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus, a efectes de la seva aplicació al període regulador que té l'inici l'1 de gener de 2020.

  • Ordre TED/172/2020, de 27 de febrer, per la qual s'autoritza un transvasament des dels embassaments d'Entrepeñas-Buendía, a través de l'aqüeducte Tajo-Segura, de 16,2 hm³ per al mes de febrer de 2020.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Llei 1/2020, de 17 de febrer, de modificació de la Llei 14/2017, de la renda garantida de ciutadania.

  • Correcció d'errades al Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA RIOJA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid