Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 2 de març de 2020, Sup. 53

I. Disposicions generals

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

  • Resolució de 26 de febrer de 2020, de la Secretaria d'Estat d'Educació, per la qual es regula el procés d'admissió d'alumnes en centres docents públics i privats concertats que imparteixen el segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària i batxillerat a les ciutats de Ceuta i Melilla per al curs 2020/2021.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Correcció d'errades de la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANÀRIES

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid