Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 27 de març de 2020, Sup. 85

I. Disposicions generals

MINISTERI DE DEFENSA

  • Ordre DEF/291/2020, de 26 de març, per la qual s'estableix la competència per determinar les assignatures dels currículums de l'ensenyament de formació susceptibles de ser impartits a distància i s'habilita els caps d'Estat Major dels exèrcits i de l'Armada i el subsecretari de Defensa, en l'àmbit de les seves competències, a establir, amb criteris objectius, el nivell mínim a assolir en els diversos cursos acadèmics de formació per a la verificació dels coneixements assolits pels alumnes.

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Ordre TMA/292/2020, de 26 de març, per la qual es regula una segona adquisició i distribució de mascaretes per part del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

  • Resolució de 26 de març de 2020, de la Direcció General de Transport Terrestre, per la qual s'exceptua temporalment el compliment de les normes de temps de conducció i descans en els transports de mercaderies.

MINISTERI DE SANITAT

  • Ordre SND/293/2020, de 25 de març, per la qual s'estableixen condicions a la dispensació i l'administració de medicaments en l'àmbit del Sistema Nacional de Salut, davant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid