Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 6 de abril de 2020, Sup. 96

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 2 d'abril de 2020, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, per la qual s'estableixen les instruccions a les quals s'han d'ajustar el contingut, l'estructura i el format de l'informe resum, així com la sol·licitud de l'informe previ a la resolució de discrepàncies i la remissió d'informació comptable i informes d'auditoria de comptes anuals de les entitats del sector públic local.

MINISTERI DE SANITAT

  • Ordre SND/323/2020, de 5 d'abril, per la qual es deixen sense efectes les restriccions que preveu l'Ordre SND/290/2020, de 26 de març, per la qual es prorroga la Resolució INT/718/2020, de 12 de març de 2020, de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'acorda restringir la sortida de les persones dels municipis d'Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid