Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 8 de abril de 2020, Sup. 98

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 13/2020, de 7 d'abril, pel qual s'adopten determinades mesures urgents en matèria d'ocupació agrària.

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Resolució de 2 d'abril de 2020, de la Direcció de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, per la qual s'emet exempció, de conformitat amb el que estableix l'article 71 del Reglament (UE) 2018/1139, per a l'emissió dels certificats de revisió d'aeronavegabilitat, així com per a la finalització de la formació de tipus i OJT necessaris per a la inclusió d'una habilitació de tipus en una llicència de tècnic de manteniment d'aeronaus, en relació amb la situació creada per la crisi global del coronavirus COVID-19.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid