Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 9 de abril de 2020, Sup. 99

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Correcció d'errors del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

MINISTERI D'HISENDA

  • Ordre HAC/329/2020, de 6 d'abril, per la qual es redueixen per al període impositiu 2019 els índexs de rendiment net aplicables en el mètode d'estimació objectiva de l'impost sobre la renda de les persones físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies excepcionals.

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Ordre TMA/330/2020, de 8 d'abril, per la qual es prorroga la prohibició d'entrada de vaixells de passatge procedents de la República Italiana i de creuers de qualsevol origen amb destinació a ports espanyols per limitar la propagació i el contagi per la COVID-19.

MINISTERI D'INCLUSIÓ, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS

  • Resolució de 6 d'abril de 2020, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual es modifiquen quanties en matèria d'ajornaments en el pagament de deutes amb la Seguretat Social, que fixen la Resolució de 16 de juliol de 2004, sobre determinació de funcions en matèria de gestió recaptadora de la Seguretat Social, i el Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d'11 de juny.

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid