Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 10 de abril de 2020, Sup. 100

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ

  • Acord multilateral M317 en virtut de la secció 1.5. de l'Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), relatiu al transport de deixalles mèdiques sòlides o clíniques, categoria A, fet a Madrid el 23 de març de 2020.

  • Acord multilateral M324 en virtut de la secció 1.5.1 de l'Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), relatiu als certificats de formació dels conductors de conformitat amb el punt 8.2.2.8.2 de l'ADR i els certificats de consellers de seguretat de conformitat amb el punt 1.8.3.7 de l'ADR, fet a Madrid el 23 de març de 2020.

  • Acord multilateral M325 en virtut de la secció 1.5.1 de l'Acord europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), relatiu a inspeccions periòdiques o intermèdies de cisternes de conformitat amb els apartats 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 i 6.10.4 de l'ADR, i els certificats d'aprovació per a vehicles de conformitat amb l'apartat 9.1.3.4 de l'ADR, fet a Madrid el 23 de març de 2020.

  • Acord multilateral RID 1/2020 en virtut de la secció 1.5.1 del Reglament del transport internacional de mercaderies perilloses per ferrocarril (RID), relatiu als certificats de consellers de seguretat de conformitat amb el punt 1.8.3.7 del RID, fet a Madrid el 25 de març de 2020.

  • Acord multilateral RID 2/2020 en virtut de la secció 1.5.1 del Reglament del transport internacional de mercaderies perilloses per ferrocarril (RID), relatiu a inspeccions periòdiques o intermèdies de cisternes de conformitat amb els apartats 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.3.4.6, 6.8.3.4.12, 6.9.5.2 i 6.10.4 del RID, fet a Madrid el 25 de març de 2020.

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PRINCIPAT D'ASTÚRIES

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid