Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 16 de abril de 2020, Sup. 106

I. Disposicions generals

MINISTERI DE TRANSPORTS, MOBILITAT I AGENDA URBANA

  • Resolució de 8 d'abril de 2020, de la Direcció General d'Aviació Civil, per la qual es modifica la durada i es prorroga l'adjudicació del servei de transport aeri en les rutes aèries Palma-Menorca i Palma-Eivissa durant l'estat d'alarma declarat amb motiu de la COVID-19.

  • Resolució de 10 d'abril de 2020, de la Direcció General d'Aviació Civil, per la qual s'estableixen les condicions per a la prestació, i l'adjudicació de manera directa, del servei de transport aeri en determinades rutes aèries de l'arxipèlag canari durant l'estat d'alarma declarat amb motiu de la COVID-19.

  • Resolució de 14 d'abril de 2020, de la Direcció General de Transport Terrestre, complementària de la Resolució de 2 d'abril de 2020, per la qual es dicten instruccions per a la distribució de les mascaretes en l'àmbit del transport terrestre.

MINISTERI DE SANITAT

  • Ordre SND/346/2020, de 15 d'abril, per la qual s'acorda l'inici de terminis per dur a terme les avaluacions i la data final de residència o d'any formatiu dels professionals sanitaris de formació sanitària especialitzada.

  • Ordre SND/347/2020, de 15 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre SND/266/2020, de 19 de març, per la qual s'estableixen determinades mesures per assegurar l'accés a la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut al col·lectiu dels règims especials de la Seguretat Social.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CASTELLA-LA MANXA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid