Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 21 de abril de 2020, Sup. 111

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Resolució de 15 d'abril de 2020, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la d'11 de març de 2020, sobre assistència als obligats tributaris i ciutadans en la seva identificació telemàtica davant les entitats col·laboradores, en ocasió del pagament de deutes amb targetes de crèdit i de dèbit, mitjançant el sistema de signatura no avançada amb clau d'accés en un registre previ (sistema Cl@ve PIN).

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Ordre INT/356/2020, de 20 d'abril, per la qual es prorroguen els criteris per a l'aplicació d'una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de països tercers a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d'ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid